Geen standaard oplossing

Er is geen standaard oplossing want er is geen standaard probleem. Iedere situatie vraagt om zijn eigen aanpak. Daarvoor hebben we wel een methodiek ontwikkeld die zich dagelijks bewijst. IPAL wordt voor zowel het totaal als de deeltrajecten ingeschakeld.

We beginnen altijd met inventariseren. Wat is er en wat moet er komen (opdrachtformulering)? 

Onderzoek en research, achter de computer maar zeker ook in het veld. Kijken, voelen en ervaren. Het feit dat we een groot lokaal en regionaal netwerk (overheden, commerciële partijen, maatschappelijke organisaties, investeerders en beleggers) hebben, en dus toegang tot data, is een groot voordeel. 

We gaan met jou en/of je team aan de slag. Daarbij zijn een drietal leidraden relevant:
– ontmoeten en verbinden. Letterlijk en figuurlijk: de markt opzoeken. Zoveel mogelijk aansluitingen vinden: looproutes, fietspaden, wandelpaden en ontmoetingsplekken;
– ontwikkelen, testen en leren. Innovatieve concepten. We leren van het experiment dat zowel een succes als een mislukking kan zijn. Maar we leren ook van het betrekken van bijvoorbeeld educatieve partijen of hospitality bedrijven;
– creativiteit toevoegen (en dus waarde) aan het bestaande. Buiten de gebaande paden denken. Dat is uitdagend. Of het nu gaat om (ge)bouw, openbare ruimte, woonvormen, economie, zorg of onderwijs, het maakt niet uit.

Papierwerk: het advies, het plan en de planning

IPAL is niet alleen beleidsmatig sterk (de juiste keuzen maken), maar kan ook in de businesscase fase, waarin vaak financiële afwegingen gemaakt dienen te worden, de verdere uitwerking van het plan en de mogelijke begeleiding van het bouwproces goed onderbouwen en verwoorden. We spreken de taal van de overheid en kennen de gevoeligheden in het publieke domein. We denken slim na over geld en komen ook al met de juiste beheer- en exploitatiemodellen incl. programmering. We willen graag toegevoegde waarde creëren voor de ‘tussentijd’ en kijken naar quick wins. Al dit soort zaken komen in deze fase bij elkaar met veel aandacht voor feedback.

En dan de uitwerking

 We vullen de kaders in van gebouwen, gebieden en koppelen de juiste partijen. We houden zowel conceptontwikkeling als -bewaking en implementatie (bouwprocesmanagement) in één hand. We managen alle activiteiten. Deze integrale benadering (inhoud, ontwerp, bouw, beheer/exploitatie incl. programmering) maakt dat wij jouw organisatie vanuit een realistische en pragmatische aanpak ondersteunen en zodoende van (her)ontwikkeling een succes maken.