In toenemende mate raken huurder en verhuurder met elkaar in conflict over de overeengekomen huur. De huurcommissie heeft nog nooit zoveel geschillen behandeld als het afgelopen jaar. Marktwerking gaat alleen op voor zover de panden/appartementen geliberaliseerd zijn. Onder de liberalisatiegrens geldt een dwingend puntensysteem. Echter, binnen de liberalisatiegrens zijn er veel mogelijkheden voorde verhuurder om tegen relatief beperkte kosten punten "te winnen", zodanig zelfs dat een object zelfs de geliberaliseerde status krijgt. Wilt u meer weten? Bel of mail naar Ipal en vraag naar Cindy Welzen, c.welzen@ipal.nl, (0031) 6 23 747 537

Cindy Welzen