Waar komen we vandaan?

De ‘Stichting Integratie Parkmanagement en Arbeidstoeleiding Limburg’ (IPAL) werd in november 1999 opgericht door de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg om gebouw en gebiedsmanagement uit te voeren van het Geusseltgebied te Maastricht. Een van de belangrijkste doelstellingen bij die ontwikkeling was het betrekken en integreren van de inwoners van Witte Vrouwenveld. Een achterstandswijk met nogal wat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social return avant la lettre. Dat hebben we al die tijd met succes gedaan. Vele inwoners hebben dankzij onze begeleiding (al dan niet met partners) een baan in regulier dienstverband verdiend. 

Nog steeds betrekken wij (daar waar mogelijk en wenselijk) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij onze projecten. Ons sociaal DNA heeft zich inmiddels ook uitgebreid tot ecologie en duurzaamheid. Ook dat is een waarde geworden die als vanzelfsprekend in ons werk en onze aanpak zit. Overigens: we zijn zelfstandig maar nog steeds een stichting!

Onze kernwaarden

Relatiegericht – we houden van gebouwen maar veel meer nog van mensen.
Betrokkenheid – we kruipen graag in de huid van onze opdrachtgever.
Verantwoordelijk – we willen graag het hele proces van a tot z managen.
Waarde creatie – we leven van het leveren van toegevoegde waarde.
Transparant – we maken heldere afspraken en open calculaties.

De Brandweer, een van onze projecten