opdrachtgever

WOM Belvédère BV

looptijd

2012 – heden

soort object

kantoren, bedrijfs- en commerciële ruimten, industrie- en onderwijsgebouwen, horeca

omvang

gebied, ruim 280 ha, gebouwen, variërend van 150 m2 tot 5.000 m2

Herontwikkeling gebouw

Belvedère is een grootschalig (voormalig industrieel) gebied in het noordwesten van Maastricht dat van A tot Z herontwikkeld wordt. Hier wordt letterlijk een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de stad Maastricht. Tijdens de transitie moet het gebied vitaal worden en blijven en worden (tijdelijke) functies gezocht voor bestaande, vaak monumentale, gebouwen. Dat betekent aankoop van panden en gronden, sloop, (ver)bouw, herbestemming en –ontwikkeling, (tijdelijke) verhuur en slim programmeren.

Ons doel

In het Belvedèreproject  (www.belvedere-maastricht.nl) komen alle activiteiten en specialismen van IPAL samen. IPAL verzorgt o.a. het tijdelijk leegstandsbeheer (incl. aankoop panden, sanering en bouwrijp maken), alle voorkomende vastgoedmanagement werkzaamheden (zoals financiën, administratie, techniek, service, huren, contracten, etc.) en vastgoedadvies (investeringskosten-, huurprijs- en servicekostenberekeningen, onderhandelingen, opstellen MJOP’s, etc.)

De uitgevoerde projecten in dit gebied zijn nu al talrijk. We noemen er enkele. Het voormalig hoofdkantoor van Sphinx werd omgebouwd tot een onderwijsgebouw voor UNU-MERIT incl. alle benodigde voorzieningen voor modern onderwijs binnen zeer strakke financiële kaders. Het Eiffel gebouw (o.a. casco renovatie) krijgt diverse nieuwe functies. Naast de Pathé bioscoop komt er een vestiging van The Student Hotel, grootschalige woonretail, kantoren en horecavoorziening. 

 

De voormalige Festivillage wordt omgebouwd tot bowling en evenementenlocatie. Het industriële Brikke-gebouw is wind- en waterdicht gemaakt. Een nieuwe bestemming wordt momenteel onderzocht. Het braakliggend terrein achter het Eiffel gebouw is (tijdelijk) omgetoverd tot een parkeerplaats.

Op de oude Radiumlocatie wordt het LAB gebouw omgebouwd tot  broeinest voor creatieve en culturele bedrijven zoals Toneelgroep Maastricht en Fashionhouse (o.a. Fashionclash organisatiebureau). In dat gebied wordt de Gashouder ontwikkeld tot een evenementenlocatie. Zo wordt de druk op bestaande evenementenlocaties verminderd en ontstaat ruimte voor urban evenementen die elders in de stad niet aan bod komen.

Daar waar mogelijk worden bij al deze ontwikkelingen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet (conciërges, beheerstaken, job carving, etc.)

Al deze projecten vragen betrokkenheid, een grote kennis en creativiteit om alle losse elementen te blijven overzien. Dat maakt dat IPAL alles aaneen kan rijgen tot een ketting van bijzondere pareltjes.