opdrachtgever

Sevagram

looptijd

2015 – heden

soort object

Complex Douvenrade (verzorgd wonen voor ouderen)

Herontwikkeling gebouw

In het najaar van 2015 wordt IPAL benaderd door Sevagram om een voorstel te maken voor de herontwikkeling van Douvenrade: een tweetal flatgebouwen (terras en corridor) voor ouderen met het verzorgd wonen concept (aanvullende diensten). De flats (10 en 8 etages) zijn begin jaren ’70 gebouwd en de huurprijzen zijn bovengemiddeld. De opties die veel concullega’s voorstelden was sloop en nieuwbouw. IPAL pakte het totaal anders aan.

Wij zijn een strategisch herontwikkelingsproces gestart meteen aantal interactieve sessies met het management en belanghebbenden. De focus daarbij lag op de al eerder geformuleerde meer jaren strategie (2013-2017) van Sevagram. Het startpunt was een ‘co-creatie dag’ waarbij de deelnemers (zowel in- als extern) werden uitgedaagd om met oplossingen en ideeën te komen. Uit deze dag volgden een aantal ‘quick wins’ gericht op vastgoedmanagement en beheer/onderhoud. Deze ‘co-creatie dag’ heeft IPAL in nauwe samenwerking met bureau Mind & Senses uitgevoerd.

Vervolgens zijn vier nieuwe integrale service concepten bedacht die passen binnen het gebouw en het gebied. Uit deze integrale service concepten zijn daarna een aantal bouwstenen geselecteerd die voldoen aan al eerder geformuleerde criteria (marktvraag, belevingswaarde, toekomstwaarde en vastgoedstrategie). De daarop volgende discussie maakte duidelijk dat sloop/nieuwbouw niet de beste oplossing was. Voor de nieuw bedachte concepten, die extra getoetst worden op organisatiestrategie, bedrijfsprocessen en financiële haalbaarheid, is verbouw en herinrichting meer dan voldoende.

De gekozen aanpak toont de toegevoegde waarde van IPAL. Zwakke plekken in bestaande concepten en bedrijfsprocessen worden blootgelegd. ‘Quick wins’ komen aan de oppervlakte. En structurele oplossingen leiden tot meerwaarde van gebouwen en gebieden zonder sloop en nieuwbouw. Binnenkort wordt samen met IPAL de vervolgfase opgestart voor de concrete invulling.