De gemeente Maastricht vraagt IPAL in 2013 een update te maken van de financiële exploitatie van haar gemeenschapshuizen. Kort daarvoor was namelijk geconstateerd dat bij een aantal gemeenschapshuizen sprake was van ernstige tekorten. Vanuit deze studie moet een vastgoedbeheermodel ontwikkeld worden.

opdrachtgever

Gemeente Maastricht

looptijd

2013 – 2014

soort object

 

sporthallen, gemeenschapshuizen, wijkgebouwen, etc

Al snel wordt duidelijk dat er meer aan de hand is en dat  vanuit verschillende perspectieven (bestuurlijk, financieel, functioneel en fysiek) naar deze problematiek gekeken moet worden. Waarbij ook de verschillende macro ontwikkelingen (maatschappelijk, wet- en regelgeving, markt en demografie) meegenomen moeten worden. Deze zijn van grote invloed op het gebruik en exploitatiemodel van gemeenschapshuizen. Steeds meer actoren spelen een rol: de gemeente zelf, gebruikersgroepen met veel diversiteit, welzijnsinstellingen en maatschappelijke en vrijwilligers organisaties. 

Het wordt een diepgravende en brede studie die tal van knelpunten aan de oppervlakte brengt. Het laat zien hoe complex de vastgoedmaterie is geworden in de afgelopen 20 jaar. Op alle vier de perspectieven komt IPAL met verbetervoorstellen. Uiteenlopend van een nieuw bestuurlijk model tot en met een financieel exploitatiemodel, van het leggen van verbindingen tussen gebruikersgroepen tot en met een checklist voor verbeteringen onderhoud gebouwen en energiebeheer.

Ter verduidelijking wordt een businesscase (MFA Malberg) helemaal uitgewerkt die als blueprint kan dienen voor andere MFA’s. Deze studie heeft de kennis en mogelijkheden van MFA’s bij IPAL enorm vergroot.