Meander Wonen heeft voor de vervangende nieuwbouwplannen in Bocholtz aan IPAL gevraagd om voor het bepalen van de hoogte van de investering een stichtingskostenopzet op te stellen. Een van de werkzaamheden die we vaak voor organisaties uitvoeren. Dit als second opinion op de al bij Meander bekent zijnde stichtingskosten. Daarnaast is in het kader van duurzaamheid onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om groenfinanciering in het plan te gaan implementeren.

Aan de hand van de door Meander ter beschikking gestelde gegevens heeft IPAL de stichtingskosten binnen 6 weken bepaald. Na afstemming met Meander zijn vooral de bouwkosten verder verfijnd om een nauwkeuriger beeld van de stichtingskosten te krijgen. 

opdrachtgever

Meander

looptijd

2014 – 2015

soort object

Complex Bocholtz (verzorgd wonen voor ouderen)

omvang

±10.000 m2

Voor het onderzoek van de groenfinanciering hebben er gesprekken met banken plaatsgevonden en is in een model inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn op de lange termijn leningen. Aan de hand van de extra kosten als gevolg van de minimale eisen die gelden om in aanmerking te komen voor groenfinanciering, de lagere rentelasten en de looptijd is het (financiële) voordeel inzichtelijk.