expertise

Wij creëren toegevoegde waarde voor onze opdrachtgever en geloven in maatwerk. We managen alle activiteiten.


Vastgoedbeheer

Onze core business is het voeren van het complete vastgoedbeheer voor onze opdrachtgevers, waarbij we zowel het administratief, het technische als het commerciële beheer voor onze rekening nemen. Zowel in commercieel vastgoed als in residentieel vastgoed zijn wij thuis. Het totaal ontzorgen van onze opdrachtgever is ons motto. Maatwerk is mogelijk, wanneer u bijvoorbeeld van een bepaald onderdeel geen gebruik wenst te maken.

Renovatie

Wanneer uw object een flinke opknapbeurt kan gebruiken, bent u bij ons aan het juiste adres om dit voor u te regelen. Zekere bij Rijks- of gemeentelijke monumenten komen er vaak extra zaken om de hoek kijken om rekening mee te houden.

Herontwikkeling

Soms past de huidige bestemming niet meer bij een gebouw. Wij denken hier graag met u mee. Soms betekent dit het bedenken van een geheel nieuw concept en/of soms een wijziging van de bestemming. Van het begin van het idee, vervolgens het uitwerken van de plannen en de businesscase, het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen en het uitvoeren van het plan begeleiden wij u en uw object door dit traject.

Nieuwbouw

Ook voor een nieuwbouwproject zijn wij uw partner. Vanaf het uitdenken en invullen van een plan, het opstellen van de businesscase en het vergunningstraject tot de bouwbegeleiding bij de uitvoering van het plan staan wij u graag ter zijde.

Meerjarenonderhoudsplan

Wij zorgen graag goed voor uw vastgoedportefeuille. Om te zorgen dat u als opdrachtgever niet voor financiële verrassingen komt te staan m.b.t. het planmatige onderhoud, stellen wij een meerjarenonderhoudsplan op voor uw object op.

Max. huurprijs cf. puntentelling/ upgradingsplan

Steeds belangrijker wordt de puntentelling voor het bepalen van de maximale huurprijs van een huurwoning. Met onze jarenlange ervaring weten wij precies de ins en outs van de puntentelling.

Waarmee kunnen we de maximale huurprijs verhogen, wat zijn de mogelijkheden? Wij weten dat het om het behalen van rendement gaat en denken met u mee om met een zo laag mogelijke investering een zo hoog mogelijk rendement te halen, met focus op zowel direct als indirect rendement.

Verhuur residentieel vastgoed

Soms wil je als opdrachtgever alleen het verhuren van een woning, appartement of studentenkamer uit handen geven. Ook dat is bij ons mogelijk.

VvE Beheer

Het voeren van het complete VvE Beheer, ook voor Hoofdsplitsingen en/of ondersplitsingen is ons niet vreemd. Hier bieden wij het totaal pakket van administratief en technisch beheer aan. Echter is maatwerk ook hier mogelijk.


We vullen de kaders in van gebouwen, gebieden en koppelen de juiste partijen. Zowel conceptontwikkeling als -bewaking en implementatie (bouwprocesmanagement) houden wij in één hand. We managen alle activiteiten. Deze integrale benadering (inhoud, ontwerp, bouw, beheer/exploitatie incl. programmering) maakt dat wij jouw organisatie vanuit een realistische en pragmatische aanpak ondersteunen en zodoende van (her)ontwikkeling een succes maken.

Ook voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan of berekeningen van de max. huurprijs cf. puntentelling en upgradingsplannen of voor een verhuuropdracht van residentieel vastgoed kunt u bij ons terecht. Wij creëren toegevoegde waarde voor onze opdrachtgever en geloven in maatwerk. Wat dat voor u kan betekenen, onderzoeken wij graag samen met u.

commercieel vastgoed
residentieel vastgoed
herontwikkeling
commercieel vastgoed
herontwikkeling

Contact

Stichting IPAL

Mail ons info@ipal.nl

Bel ons +31(0)43 63 10 400

Wilhelminasingel 58
6221 BK Maastricht

24/7 calamiteit? 06-46390365

De vastgoedbeheerder met passie voor uw ruimte.

© IPAL 2024
/ design zaca